Thiết bị bếp hạng sang nhập khẩu châu Âu

Ý

Hiển thị 49–64 của 77 kết quả

 • Máy hút mùi áp tường Elica LOL

  Máy hút mùi áp tường Elica LOL với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49 – 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  17,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica IGLOO

  Máy hút mùi áp tường Elica IGLOO với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 51 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  19,600,000
 • Máy hút mùi đảo Elica REEF ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica REEF ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  24,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica EASY

  Máy hút mùi đảo Elica EASY với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 61dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  26,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica TWIN

  Máy hút mùi đảo Elica TWIN với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 58-73dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  52,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica TRIBE ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica TRIBE ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  24,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica GALAXY ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica GALAXY ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  42,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica PLATINUM

  Máy hút mùi đảo Elica PLATINUM với công suất hút 200 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 38 – 58dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  43,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica AUDREY

  Máy hút mùi đảo Elica AUDREY với công suất hút 200 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 40 – 52dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  62,900,000
 • Máy hút mùi đảo Elica SEASHELL

  Máy hút mùi đảo Elica SEASHELL với công suất hút 250 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 55 – 67dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  85,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica BIO ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica BIO ISLAND với công suất hút 300-1000m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 32 – 60dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  86,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica TUBE ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica TUBE ISLAND với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  35,000,000
 • Máy hút mùi đảo Elica WAVE

  Máy hút mùi đảo Elica WAVE với công suất hút 250 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 38 – 58dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  39,700,000
 • Máy hút mùi đảo Elica EDITH

  Máy hút mùi đảo Elica EDITH với công suất hút 200 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 40 – 52dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  48,700,000
 • Máy hút mùi đảo Elica CHROME

  Máy hút mùi đảo Elica CHROME với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 45 – 55dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  56,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica STAR

  Máy hút mùi đảo Elica STAR với công suất hút 200 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 38 – 58dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  61,000,000

Hiển thị 49–64 của 77 kết quả

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon