Thiết bị bếp hạng sang nhập khẩu châu Âu

Ý

Hiển thị 33–48 của 77 kết quả

 • Máy hút mùi áp tường Elica SWEET

  Máy hút mùi áp tường Elica SWEET với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  34,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica PERSONAL

  Máy hút mùi áp tường Elica PERSONAL với công suất hút 300 – 750m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  38,900,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica NUAGE

  Máy hút mùi áp tường Elica NUAGE với công suất hút 300 – 700m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49-62dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  43,800,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica SPACE

  Máy hút mùi áp tường Elica SPACE với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 36 – 51dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  42,700,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica OM AIR

  Máy hút mùi áp tường Elica OM AIR với công suất hút 300 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 42 – 59dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  48,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica BIO

  Máy hút mùi áp tường Elica BIO với công suất hút 300 – 1000m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49-60dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  65,700,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica CONCETTO SPAZIALE

  Máy hút mùi áp tường Elica CONCETTO SPAZIALE với công suất hút 300 – 1000m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 54dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình
  68,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica FEEL

  Máy hút mùi áp tường Elica FEEL với công suất hút 300 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 44-63dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  88,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica LOOP

  Máy hút mùi áp tường Elica LOOP với công suất hút 300 – 1000m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 42-54dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  88,600,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica 70CC Evoque

  Máy hút mùi áp tường Elica 70CC Evoque với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 43 – 61dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  38,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica JOY BL

  Máy hút mùi áp tường Elica JOY BL với công suất hút 350 – 1000m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 45 – 53dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  16,700,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica TIFFANY

  Máy hút mùi áp tường Elica TIFFANY với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 45 – 57dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  58,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica ICO

  Máy hút mùi áp tường Elica ICO với công suất hút 300 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 42 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  63,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica HORIZONTE

  Máy hút mùi áp tường Elica HORIZONTE với công suất hút 350 – 850m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 40 – 56dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  48,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica FLAT GLASS

  Máy hút mùi áp tường Elica FLAT GLASS với công suất hút 250 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 44 – 62dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  12,200,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica CIRCUS

  Máy hút mùi áp tường Elica CIRCUS với công suất hút 250 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 62dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  9,400,000

Hiển thị 33–48 của 77 kết quả

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon