Thiết bị bếp hạng sang nhập khẩu châu Âu

Ý

Hiển thị 17–32 của 77 kết quả

 • Máy hút mùi âm tủ Elica GLIDE

  Máy hút mùi âm tủ Elica GLIDE với công suất hút 350 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 54 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  35,200,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica SEE YOU

  Máy hút mùi âm tủ Elica SEE YOU với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 54 – 66dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  68,500,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica PANDORA

  Máy hút mùi âm tủ Elica PANDORA với công suất hút 300 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 57dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  68,500,000
 • Máy hút mùi Elica ADAGIO

  Máy hút mùi Elica ADAGIO với công suất hút 300 – 950m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 38-48dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  98,000,000
 • Máy hút mùi Elica CONCORDE

  Máy hút mùi Elica CONCORDE với công suất hút 200 – 400m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 52 – 66dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  5,700,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica ELITE GRIX 90

  Máy hút mùi âm tủ Elica ELITE GRIX 90 với công suất hút 300 – 500m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 47 – 66dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  6,250,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica CIAK

  Máy hút mùi âm tủ Elica CIAK với công suất hút 250 – 550m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 55 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  9,800,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica HIDDEN

  Máy hút mùi âm tủ Elica HIDDEN với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49 – 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.

  22,500,000
 • Máy hút mùi âm tủ Elica CLOUD NINE

  Máy hút mùi âm tủ Elica CLOUD NINE với công suất hút 400 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49 – 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  68,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica TRIBE

  Máy hút mùi áp tường Elica TRIBE với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  12,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica MAJESTIC

  Máy hút mùi áp tường Elica MAJESTIC với công suất hút 300 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  19,890,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica BELT

  Máy hút mùi áp tường Elica BELT với công suất hút 300 – 800m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  28,900,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica L’ESSENZA

  Máy hút mùi áp tường Elica L’ESSENZA với công suất hút 300 – 700m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  32,800,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica TONDA

  Máy hút mùi áp tường Elica TONDA với công suất hút 300 – 520m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 53-63dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  9,600,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica TAMAYA RAIL

  Máy hút mùi áp tường Elica TAMAYA RAIL với công suất hút 350 – 520m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 48 – 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  9,800,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica TROPIC

  Máy hút mùi áp tường Elica TROPIC với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 62dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  11,500,000

Hiển thị 17–32 của 77 kết quả

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon