Thiết bị bếp hạng sang nhập khẩu châu Âu

350 – 900 m3/h

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Máy hút mùi áp tường Elica TRIBE

  Máy hút mùi áp tường Elica TRIBE với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  12,500,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica SPACE

  Máy hút mùi áp tường Elica SPACE với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 36 – 51dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  42,700,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica LOL

  Máy hút mùi áp tường Elica LOL với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 49 – 65dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  17,000,000
 • Máy hút mùi áp tường Elica IGLOO

  Máy hút mùi áp tường Elica IGLOO với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 51 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  19,600,000
 • Máy hút mùi đảo Elica REEF ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica REEF ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  24,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica TWIN

  Máy hút mùi đảo Elica TWIN với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 58-73dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  52,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica TRIBE ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica TRIBE ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 50 – 68dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  24,500,000
 • Máy hút mùi đảo Elica GALAXY ISLAND

  Máy hút mùi đảo Elica GALAXY ISLAND với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 46 – 64dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  42,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica CHROME

  Máy hút mùi đảo Elica CHROME với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 45 – 55dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  56,800,000
 • Máy hút mùi đảo Elica YE

  Máy hút mùi đảo Elica YE với công suất hút 350 – 900m3/h mà chỉ dừng độ ồn lại ở mức 43 – 61dB giúp bạn loại bỏ triệt để mùi dầu mỡ khó chịu mà không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến không gian của cả gia đình.
  135,000,000

Hiển thị tất cả 10 kết quả

0936.225.722
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon